Samenvatting

In de samenvatting vindt u in het kort de stappen die u moet doorlopen bij een controle op energiebesparing.

Voorafgaand aan de controle van het bedrijf zijn er een aantal punten die u moet vaststellen:

Stap 1

Valt de inrichting onder de werkingsfeer van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De inrichting valt onder de werkingsfeer als het gaat om een:

  • type A- of type B-inrichting en
  • middel- of grootverbruiker

Met uitzondering van:

  • ETS-bedrijven
  • glastuinbouwbedrijven die meedoen aan het CO2-vereveningssysteem

Meer informatie is te lezen in de handreiking erkende maatregelen.

Stap 2

Welke erkende maatregelenlijst is van toepassing op het bedrijf?

Stap 3

Welke maatregelen zijn al bij het bedrijf aanwezig? Bij deze technieken controleert u op doelmatig beheer en onderhoud.

Stap 4

Welke maatregelen heeft de drijver op planning heeft staan? Hiervoor spreekt u realisatietermijnen af.

Stap 5

Welke maatregelen zijn (nog) niet aanwezig? Kijk hierbij naar de:

  • uitgangssituatie
  • randvoorwaarden (economische en technische)
  • alternatieve erkende maatregel(en)
  • energielabel of bouwjaar

Stap 6

Geldt de maatregel op een zelfstandig of natuurlijk moment?