Samenvatting

In de samenvatting vindt u in het kort de stappen die u moet doorlopen bij een controle op energiebesparing.

Voorafgaand aan de controle van het bedrijf zijn er een aantal punten die u moet vaststellen:

Stap 1

Valt de inrichting onder de werkingsfeer van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De inrichting valt onder de werkingsfeer als het gaat om een:

  • type A- of type B-inrichting en
  • middel- of grootverbruiker

Met uitzondering van:

  • ETS-bedrijven
  • glastuinbouwbedrijven die meedoen aan het CO2-vereveningssysteem

Sommige bedrijven doen mee aan het MJA3-convenant. De wetgever gaat er van  uit dat zij voldoen aan artikel 2.15. De voorwaarde is dat zij een goedgekeurd en in uitvoering genomen energie efficiëntie plan (EEP) hebben.

Meer informatie is te lezen in de handreiking erkende maatregelen.

Stap 2

Welke erkende maatregelenlijst is van toepassing op het bedrijf?

Stap 3

Welke maatregelen zijn al bij het bedrijf aanwezig? Bij deze technieken controleert u op doelmatig beheer en onderhoud.

Stap 4

Welke maatregelen heeft de drijver op planning heeft staan? Hiervoor spreekt u realisatietermijnen af.

Stap 5

Welke maatregelen zijn (nog) niet aanwezig? Kijk hierbij naar de:

  • uitgangssituatie
  • randvoorwaarden (economische en technische)
  • alternatieve erkende maatregel(en)
  • energielabel of bouwjaar

Stap 6

Geldt de maatregel op een zelfstandig of natuurlijk moment?