Kennisbank Energiebesparing en WinstVoor de onderwijswijsinstellingen onderwijsinstellingen-oranje_300x300 zijn vanaf 1 april 2019  erkende maatregelen opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Het gaat om inrichtingen voor onderwijs, opleidingen en cursussen met of zonder praktijkonderwijs. De inrichting heeft een onderwijsfunctie zoals aangehaald in het Bouwbesluit 2012. Denk aan basis-, voortgezet- en hoger onderwijs en universiteiten. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van instellingen veelal wordt gebruikt: 85. Ook gaat het om inrichtingen voor natuur-wetenschappelijke research (laboratoria) (SBI 72), peuterspeelzalen en kinderopvang (SBI-code 88.91).

Algemene informatie over de werking (systematiek) van de erkende maatregelen voor energiebesparing vindt u:

Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie

In werking hebben van elektromotoren

Isoleren van de gebouwschil