Kennisbank Energiebesparing en WinstVoor de bedrijfshallen bedrijfshallen-oranje_300x300 zijn vanaf 1 april 2019 erkende maatregelen opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Het gaat om inrichtingen die overwegend de functie van een bedrijfshal hebben zoals inrichtingen voor activiteiten in de bouwnijverheid. Ter indicatie van de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 41, 42 en 43. Ook gaat het om inrichtingen voor de groothandel en handelsbemiddeling (uitgezonderd handel in auto’s en motorfietsen). Ter indicatie van de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 46. Ook gaat het om inrichtingen in vervoer en opslag. Ter indicatie van de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 49. Ook gaat het om inrichtingen voor opslag en dienstverlening voor vervoer. Ter indicatie van de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 52. Ook gaat het om inrichtingen van technische installatiebedrijven. Ter indicatie van de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 43.2. Inrichtingen voor de groothandel in hout en plaatmateriaal (met SBI-code 46.73.1) en inrichtingen vervoer via transportleidingen (SBI-code 49.5) vallen niet onder de reikwijdte van dit pakket met erkende maatregelen.

Algemene informatie over de werking (systematiek) van de erkende maatregelen voor energiebesparing vindt u:

Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie

In werking hebben van elektromotoren

In werking hebben van een vacuümsysteem

In werking hebben van pompen

In werking van een warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie