1-Persluchtcompressoren met frequentie- of toerenregeling toepassen.

Algemeen

Nummer
FD1
Bedrijfstak
Rubber- en kunstofindustrie
Activiteit
In werking hebben van een persluchtinstallatie

Toepasbaarheid

Schakelingen met de standen voor vollast en nullast zijn aanwezig en/of schakelingen met de standen vollast, nullast en uit zijn aanwezig.
Bij meerdere compressoren uitvoeren bij leidende compressor en rest op basis van aan/uitschakeling.

Beschrijving

Compressor met frequentieregeling

Een persluchtcompressor is per dag niet vaak uit te zetten, omdat bij een te hoog aantal aan/uitschakelingen de compressor te hard slijt. Om het aantal aan/uitschakelingen te beperken heeft een persluchtcompressor een ‘nullast’ stand. In nullast draait de compressor wel maar levert geen perslucht. Het energieverbruik van een persluchtcompressor is in nullast 15 tot 35% van het energieverbruik in vollast.

Door een frequentieregeling toe te passen is het aantal uren dat de compressor in nullast draait te beperken door de compressor de perslucht over een langere periode te laten leveren. De compressor levert dan niet continu de maximale hoeveelheid (vollast) perslucht, maar een deel daarvan (deellast). Het ‘uitsmeren’ van de perslucht in de tijd is mogelijk door het aanwezige buffervat. Door de compressor meer in deellast te laten werken is per saldo de compressor energiezuiniger.

De frequentieregeling kan op de elektromotor aanwezig zijn of in de omkasting van de persluchtcompressor.

Compressor met toerenregeling

De toerenregeling kan op de elektromotor aanwezig zijn of in de omkasting van de persluchtcompressor.

Een compressor is per dag niet vaak uit te zetten, omdat bij een te hoog aantal aan/uitschakelingen de compressor te hard slijt. Om het aantal aan/uitschakelingen te beperken, heeft een persluchtcompressor een stand nullast. In de nullast draait de compressor wel maar levert geen perslucht. Het energieverbruik van een persluchtcompressor is in nullast 15 tot 35% van het energieverbruik in vollast.

Door een toerenregeling toe te passen is het aantal uren dat de compressor in nullast draait te beperken door de compressor de perslucht over een langere periode te laten leveren. De compressor levert dan niet continue de maximale hoeveelheid (vollast) perslucht maar een deel daarvan (deellast). Het ‘uitsmeren’ van de perslucht in de tijd is mogelijk door het aanwezige buffervat.

Door de compressor meer in deellast te laten werken is per saldo de compressor energiezuiniger.

Financiële aspecten

Nullast uren => 35% van de totale inschakelduur.
Vollast uren compressor => 3.100 uur/jaar.

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.