1a-Snelsluitende en/of automatische bedrijfsdeuren toepassen

Algemeen

Nummer
GA2
Bedrijfstak
Rubber- en kunstofindustrie
Activiteit
Isoleren van de gebouwschil

Toepasbaarheid

Handmatig bediende bedrijfsdeuren zijn aanwezig.

Beschrijving

De snel sluitende bedrijfsdeur opent kort voor passeren en sluit snel daarna. De deuren staan korter open, waardoor er minder warmte- en/of koude verlies naar de omgeving optreedt. Hierdoor reduceert het warmte- /koude gebruik in de achterliggende ruimte en stijgt het comfort niveau.

  1. Snelsluitende deuren: Het openen en sluiten van de deur wordt geregeld met een naderings- of trekschakelaar. Met een programmaschakelaar kan de drijver de instellingen zelf programmeren. Hierdoor zijn aanpassingen mogelijk bij een lage buitentemperatuur of hoge windsnelheid. Snelsluitende deuren kunnen bestaan uit horizontale of verticale delen en zijn te herkennen aan de detectieapparatuur of een trekschakelaar nabij de deur.
  2. Automatische bedrijfsdeuren: Het openen en sluiten van de deur wordt geregeld met een naderingsschakelaar. Automatische deuren kunnen bestaan uit horizontale of verticale delen en zijn te herkennen aan de detectieapparatuur nabij de deur.

Voor beide deuren geldt dat met een programmaschakelaar kan de drijver de instellingen zelf programmeren. Hierdoor zijn aanpassingen mogelijk bij een lage buitentemperatuur of hoge windsnelheid.

Financiële aspecten

Handmatig bediende deuren zijn per werkdag 1 uur extra te sluiten.

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.