1-Gerichte puntafzuigingen toepassen.

Algemeen

Nummer
GB2
Bedrijfstak
Rubber- en kunstofindustrie
Activiteit
Ventileren van de ruimte

Toepasbaarheid

Een verwarmde hal wordt (deels of geheel) extra geventileerd om vervuilde lucht af te voeren.

Ventilatievoud van de bestaande installatie is minimaal 4 keer per uur.

Beschrijving

Ruimten waarin bij processen vervuilende stoffen vrijkomen, worden in veel gevallen sterk geventileerd. Hierdoor blijft de luchtkwaliteit in de productieomgeving van voldoende kwaliteit.

Puntafzuigingen bestaan veelal uit een flexibele afzuigslang en een ventilator. De afzuigslang is geplaatst op of vlakbij de vervuilingsbron, bijvoorbeeld zaag- en freesmachines. De ventilator kan elders geplaatst zijn, bijvoorbeeld op het dak.

Ventilatiesystemen die momenteel vaak in gebruik zijn:

  • Recirculatiekasten, waarbij de ruimtelucht wordt gerecirculeerd over een recirculatiekast met een filter, zodat de verontreinigingen uit de lucht worden gefilterd. Daarbij kan, om een minimale verversingsgraad te garanderen, buitenlucht worden bijgemengd.
  • Luchtafvoerkasten, waarbij de lucht (na een eventueel filter) wordt verzameld op een centraal punt en naar buiten wordt afgevoerd. Om de luchtbalans te behouden, dient er een vergelijkbare hoeveelheid buitenlucht te worden toegevoerd.

Bij puntafzuiging wordt de lucht direct bij de bron afgezogen en (via een filter) naar buiten afgevoerd. Dit betekent dat niet de gehele ruimte continu sterk geventileerd hoeft te worden om een goed binnenklimaat te behouden.

De energiebesparing wordt gerealiseerd op basis van een aantal aspecten:

  • De centrale ventilator van de luchtbehandelingskast hoeft minder te ventileren, waardoor deze minder elektriciteit verbruikt.
  • Aan de verwarmde ruimte hoeft minder buitenlucht toegevoegd te worden, welke gedurende een groot gedeelte van het jaar moet worden verwarmd, voordat deze wordt ingeblazen. Het energieverbruik voor verwarming van de ruimte zal hierdoor ook afnemen.

De besparing hangt sterk af van een aantal factoren:

  • Wordt er in de bestaande situatie luchtrecirculatie toegepast, waardoor er geen warmte en/of koude verloren gaat naar buiten. In dat geval zal de besparing voor het verwarmen of koelen van de lucht beperkt zijn.
  • Is er warmteterugwinning aanwezig in de luchtbehandelingskast, waarmee buitenlucht al wordt voorverwarmd. De energiebesparing als het gevolg van de verwarming van de lucht zal hierdoor minder zijn.

Financiële aspecten

Ventilatievoud wordt verlaagd naar 1 keer per uur met bestaande installatie.

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.