1-Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.

Algemeen

Nummer
GC3
Bedrijfstak
Rubber- en kunstofindustrie
Activiteit
Verwarmen van de ruimte

Toepasbaarheid

Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt.

In verwarmde ruimten alleen de ringleiding isoleren.

Beschrijving

Isolatie om leidingen en appendages beperkt het warmteverlies via warmwaterleidingen en/of -appendages. Isolatie om leidingen kan op verschillende manieren worden herkend:

  • Lage oppervlaktetemperatuur van de leiding. Ongeïsoleerd zou de leiding vrij warm moeten zijn tijdens stookbedrijf, maar niet zo warm dat je je eraan kan branden.
  • Grotere leidingdiameter door aanwezigheid van isolatiemateriaal.
  • Een eenduidige kleur van het isolatiemateriaal (voor warme onderdelen vaak wit of grijs en voor koude onderdelen vaak zwart).

De enige leidingen die niet geïsoleerd behoren te zijn, zijn retourleidingen van een freon koelsysteem. De ongeisoleerde leidingen kunnen tijdens koelbedrijf extra warmte afstaan, waardoor het koelrendement toeneemt.

Een cv-ketel gebruikt aardgas om het cv-water op te warmen. Het warme cv-water gaat via leidingen naar de warmte-afgiftesystemen (bijvoorbeeld de radiatoren) in de te verwarmen ruimten. Deze leidingen lopen ook door onverwarmde ruimten en geven daar warmte af. Deze warmte gaat verloren, omdat de warmte daar niet nodig is. Door het isoleren van leidingen en appendages blijft de warmte behouden waardoor minder aardgas nodig is.

Vaak zijn de leidingen hoog in de ruimte bevestigd. De warmte wordt dan direct afgegeven aan de lucht boven in de ruimte,maar dragen niet bij aan de gewenste ruimteverwarming op de werkplek. Deze restwarmte kan in de zomer ook zorgen voor een hogere warmtebelasting, waardoor er meer koelvermogen benodigd is.

Isolatiemateriaal kan bij leidingen eenvoudig worden aangebracht. Voor appendages is vaak meer maatwerk nodig. Bijvoorbeeld een 'isolatiematras' met klittenband of een rijgkoord. Hierdoor zijn de matrassen eenvoudig te verwijderen en blijven de appendages bereikbaar voor onderhoud. Deze matrassen zijn meestal grijs of zilver van kleur. Het aanbrengen van het isolatiemateriaal kan een externe partij doen, maar is ook goed mogelijk in eigen beheer.

Financiële aspecten

Aardgasverbruik is minder dan 170000 m3 per jaar.

Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal 1250 uur per jaar.

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.