1-Pompen met toerenregelingen toepassen.

Algemeen

Nummer
FG1
Bedrijfstak
Rubber- en kunstofindustrie
Activiteit
In werking hebben van pompen

Toepasbaarheid

Pompen worden geregeld met smoorregelingen.

Variabel debiet is inpasbaar in installatie.

Beschrijving

Door het pompvermogen aan te passen aan de behoefte is veel energie te besparen. Pompen realiseren een bepaalde druk. Een nauwkeurige berekening van de benodigde capaciteit van pompen toont vaak aan dat installateurs te zware pompen installeren ('over dimensioneren').

Door het continu meten van de waterdruk kan men, door het toepassen van regelelektronica, de capaciteit (en dus het debiet) van de pomp elektronisch regelen.

Een toerengeregelde pomp (ook frequentiegeregelde pomp genoemd) stemt de benodigde capaciteit van de pomp continu af op het gewenste debiet in het systeem. Dit is gebaseerd op het aanpassen van de frequentie van de voedende spanning voor de pompmotor, zonder frequentie regelaar is deze 50Hz. Het verlagen van de frequentie zorgt ook voor verlaging van het toerental van de pomp. Dit zorgt voor een lager elektriciteitsverbruik. Frequentieregelingen zijn voor elk gewenst vermogen leverbaar.

Op dit moment bestaan twee typen toerentalregelingen, namelijk:

  • de externe frequentieregeling, tussen de contacten en de voeding van de pompmotor geplaatst;
  • de frequentiegeregelde pomp, waarbij de frequentieregeling in de pomp is geïntegreerd.

Moderne pompen hebben vaak al een frequentieregeling. Of bestaande pompen een frequentieregeling kunnen hebben, kan de leverancier bepalen. Bij vervanging van de bestaande pompen kunnen het beste frequentiegeregelde pompen worden geplaatst (de meerkosten zijn dan minimaal).

De energiebesparing van een elektrische toerentalregeling is afhankelijk van:

  • het vermogen van de pomp ten opzichte van het gemiddelde benodigde vermogen;
  • het aantal draaiuren per jaar van de pomp.

Een extra voordeel is: iedere keer dat een conventionele pomp start, vindt er gedurende een korte tijd opbouw van druk plaats. Een elektriciteitsmotor levert de aandrijving voor het maken van de druk. Dat zorgt enige tijd voor elektriciteitsverbruik zonder productie. Een frequentiegeregelde pomp heeft minder start- en stopmomenten, waardoor er minder onnodig elektriciteitsverbruik is. Frequentiegeregelde pompen kan men overal toepassen waar variatie in het pompvermogen is gewenst. Een frequentiegeregelde pomp zorgt dat er geen onnodig hoge druk in de leidingen is, waardoor zowel de schade aan kleppen als de kans op geruis in de leidingen (te hoge watersnelheid) afnemen.

Financiële aspecten

Bedrijfstijd pomp is minimaal 1.400 uur per jaar.

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.