GC4a-CV-pompen met frequentieregeling toepassen

Algemeen

Nummer
GC4
Bedrijfstak
Meubels en hout
Activiteit
Verwarmen van een ruimte

Toepasbaarheid

Frequentieregeling op cv-pomp ontbreekt.

Warmteopwekkings- en afgiftesysteem laat een variërend debiet  toe.

Beschrijving

Centrale verwarmingspompen (CV-pompen) realiseren een systeemdruk en volumestroom. Een nauwkeurige berekening van de benodigde capaciteit van pompen toont vaak aan dat te zware pompen worden geïnstalleerd ('angstfactor'). Door het plaatsen van een pomp die niet meer rondpompt dan echt noodzakelijk is, kan veel elektriciteit worden bespaard.

Door het continu meten van de systeemdruk is, met behulp van regelelektronica, de capaciteit (en dus het debiet) van de pomp elektronisch te regelen.

Bij een toerengeregelde pomp is de benodigde capaciteit van de pomp continu op het gewenste debiet in het verwarmingssysteem afgestemd. Door het verlagen van de frequentie verlaagt ook het toerental van de pomp. Hierdoor daalt het elektriciteitsgebruik en wordt de slijtage aan appendages gereduceerd.

Een aanvullend voordeel is een vermindering van de benodigde opstart energie. Conventionele pompen werken met een continu start/stop systeem. Iedere keer dat een conventionele pomp start, bouwt deze gedurende een korte tijd druk op. Hierdoor gebruikt de pomp enige tijd elektriciteit zonder dat de installatie levert. Een frequentiegeregelde pomp heeft minder start- en stopmomenten, waardoor minder elektriciteit wordt verbruikt.

Frequentieregelingen zijn voor elk gewenst vermogen leverbaar en kunnen geïntegreerd zijn in de pomp.

De energiebesparing van een elektrische toerentalregeling is afhankelijk van:

  • het vermogen van de pomp;
  • het aantal draaiuren per jaar van de pomp;
  • het percentage van de tijd dat de pomp op gereduceerd vermogen draait.

De frequentieregeling kan op de elektromotor aanwezig zijn, in de schakelkast of in de nabijheid van de elektromotor. In het geval van een externe of opbouw frequentieregelaar is vaak op een display de actuele frequentie zichtbaar.

Financiële aspecten

Geen aanpassingen aan driewegkleppen nodig.

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.