FA9a-Optimaliserende regelingen toepassen

Algemeen

Nummer
FA9
Bedrijfstak
Meubels en hout
Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Toepasbaarheid

Optimaliserende regelingen ontbreken.

Beschrijving

Een optimaliserende regeling is een techniek die de opstarttijd van de cv-installatie regelt op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.

Een optimaliserende regeling bevindt zich vaak in een behuizing in de technische ruimte (of stookruimte) aanwezig dicht bij de cv-ketels. Deze regeling kan ook in een gebouwbeheersysteem of in een weersafhankelijke regeling zijn geïntegreerd. De regeling heeft meestal een buitenvoeler die is te herkennen aan een behuizing (een kleine kast) aan de buitengever. Vaak de noord of noordoostgevel.

Een optimaliserende regeling regelt de opstarttijd van de cv-installatie automatisch op basis van verschillende parameters. Hierdoor is het gebouw op een bepaald tijdstip op de gewenste temperatuur. Een dergelijke regeling zorgt er voor dat het opwarmen van een gebouw (vanuit nachtbedrijf naar dag bedrijf) zo kort mogelijk duurt. De energiebesparing is de kortere opwarmtijd. Hierdoor is de stooktijd korter en daalt het aardgasverbruik van de ketel. Als het buiten kouder is, dan zorgt de regeling er voor dat het opwarmen eerder begint.

Er zijn eenvoudige en geavanceerde regelingen verkrijgbaar. In kleine gebouwen zijn het vaak eenvoudige regelingen. De geavanceerde regelingen vaak in grote gebouwen. De opwarmsnelheid wordt bepaald op basis van de volgende parameters:

 • de buitentemperatuur;
 • de binnentemperatuur;

de opwarmsnelheid tijdens voorgaande dag(en).

De eenvoudigste regelingen hebben meestal alleen een binnentemperatuursensor. Op de regelapparatuur is aan te geven of het een ‘zwaar’, ‘normaal’, of een ‘licht’ gebouw is. Vervolgens berekent de regeling op basis van de heersende binnentemperatuur de opstarttijd.

Een meer geavanceerde regeling neemt ook de volgende parameters mee:

 • de weersomstandigheden
 • de vorstbeveiliging
 • de nachtverlaging
 • een optimalisering van de opwarmtijd (adaptief, dat wil zeggen het comfort van personen optimaliseren)
 • aanpassing van de stooklijn voor het opwarmen
 • de pompaansturing (nadraaitijd) en periodiek draaien tijdens het stookseizoen

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
 • periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
 • borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
 • uitvoeren van preventief onderhoud

Financiële aspecten

Jaarlijks gasverbruik is minder dan 170.000 m3.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.