FB9a-Verdampers in koelmeubelen en koelcellen ontdooien door toevoer van het koudemiddel te stoppen.

Algemeen

Nummer
FB9
Bedrijfstak
Detailhandel
Activiteit
In werking hebben van een productkoeling

Toepasbaarheid

Tijdgestuurde elektrische ontdooiing is aanwezig.

Beschrijving

Een koelinstallatie onttrekt warmte aan de te koelen ruimte (bijvoorbeeld aan een koelcel). Soms is het koudemiddel in de verdamper kouder dan 0°C. In dat geval kan waterdamp uit de te koelen ruimte op de verdamper vast vriezen: ijsaangroei of rijp. De ijslaag die ontstaat, isoleert, waardoor de warmte uit de te koelen ruimte de verdamper minder goed kan bereiken. Dan is meer elektriciteit (tot wel 30 %) nodig om de te koelen ruimte op de gewenste temperatuur te houden.

Het is belangrijk om de verdamper ijsvrij te houden, of in ieder geval regelmatig ijsvrij te maken. Hoe vaak dat moet, hangt af van de relatieve luchtvochtigheid in de te koelen ruimte. De relatieve luchtvochtigheid hangt af van de hoeveelheid (warme en vochtige) omgevingslucht die de te koelen ruimte binnenkomt. Het kan ook met de vochtproductie van het te koelen product te maken hebben. Als de deur van een koel- of vriescel  vaak openstaat, is ontdooien vaker nodig.

Door de toevoer van koudemiddel tijdelijk te onderbreken, zal dit ijs ontdooien, en de verdamper beter werken. Het niet elektrisch verwarmen van de verdamper is hierbij de energiebesparing.

De verdamper is meestal achterin de vriescel of boven de deur te vinden. De verdamper van vrieskisten en -kasten zitten achterin of onderin de vrieskist of -kast.

De verdamper heeft een lekbak en aangesloten op het riool.  In de specificaties is te zien of er een elektrisch verwarmingselement is.

Bij grotere installaties is gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij de koeling van andere cellen. De verdampers worden hierbij stuk voor stuk ontdooid.

Of de installatie deze regeling heeft, is te vinden in de specificaties.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling:

  • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
    - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes
  • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren
  • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie
  • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten
  • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.