Monitoringsysteem uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

De VUE-monitor is een online monitoringsinstrument voor de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Rijkswaterstaat biedt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ondersteuningsregeling aan om het bevoegd gezag, regionale uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten extra menskracht te geven. De VUE-monitor is één van de hulpmiddelen uit de brief van minister Wiebes aan de gemeenten.

De VUE-monitor toont voor iedere gemeente, omgevingsdienst en regionale uitvoeringsdienst de aangevraagde werkzaamheden in 2020. Ook laat het monitoringsinstrument de voortgang van de uitvoering zien.

Informatie eLoket

Naast deze gegevens ontsluit de VUE-monitor de informatie uit het eLoket informatieplicht energiebesparing. Per gemeente zijn de geaggregeerde gegevens anoniem gemaakt en beschikbaar van alle ingediende rapportages (jaarlijkse energiegebruiken, R-coderingen, status van erkende maatregelen, et cetera).

Gas- en elektriciteitsverbruik

Ook geeft de VUE-monitor toegang tot de gegevens over het gas- en elektriciteitsverbruik van alle bedrijven in Nederland. Het gaat om de zakelijke energiegebruikers per bedrijfstak volgens de standaard bedrijfsindeling (SBI) die in de Klimaatmonitor zijn geregistreerd. Hierdoor is het energieverbruik van bedrijven uit eLoket te vergelijken met het energieverbruik binnen de bedrijfstak.

Samengevat, de VUE-monitor bevat de gegevens van:

  1. Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht;
  2. Informatieplicht energiebesparing;
  3. Energieverbruik en -cijfers van bedrijven per bedrijfstak.

De VUE-monitor bestaat uit een compact dashboard en een uitgebreide database voor gedetailleerde analyse.

 


Vragen over VUE-monitor

Uw vragen over de VUE-monitor kunt u stellen via Postbus Energie (energie@infomil.nl). Ook kunt u via de postbus aangeven of uw organisatie behoefte heeft aan een toelichting op gehele monitoringssysteem.

Registratietool VUE-regeling

In de registratietool kan ieder half kwartaal de voortgang van werkzaamheden voor de VUE-regeling worden geregistreerd. Met de registratie wordt het verloop van de uitvoering bewaakt en de registratie vormt de basis voor het online monitoringssysteem energiebesparings- en informatieplicht.