Aanvullende erkende maatregelen voor energiebesparing nu ook ontsloten

Voor kantoren, onderwijs en gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen zijn aanvullende erkende maatregelen ontsloten. De nieuwe informatie is ontsloten via het Filterinstrument Erkende maatregelen (voor toezicht en voor Nederland). Ook is de informatie beschikbaar via de nieuwe kennisbank Energiebesparing en Winst.

Op 1 juli 2017 treden nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing in werking. Het gaat om nieuwe bedrijfstakken waarvoor erkende maatregelen via bijlage 10 van de Activiteitenregeling formeel zijn aangewezen. Ook gaat het om bestaande bedrijfstakken waarvoor aanvullende maatregelen formeel in werking treden.

Kenniscentrum heeft de intentie om alle nieuwe en aanvullende maatregelen medio 2017 te ontsluiten via haar instrumentarium. Dit vloeit voort uit afspraken met de adviesgroep erkende maatregelen voor energiebesparing. In de adviesgroep zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid vertegenwoordigd.


Uw onderwerpen