Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat helpt!

Via de Klimaatmonitor zijn nu ook centraal de ondersteunende hulpmiddelen van Kenniscentrum InfoMil ontsloten. Het gaat om de Filterinstrumenten erkende maatregelen energiebesparing (voor toezicht  en voor Nederland ). Ook is de kennisbank Energiebesparing en Winst  centraal ontsloten via de sectorspecifieke 'tegels' in de Klimaatmonitor.

Deze instrumenten zijn standaard aangeboden via de tegels (1) Industrie en Landbouw, (2) Maatschappelijk vastgoed en (3) Commerciële dienstverlening in het dashboard van de klimaatmonitor.

Aandacht

Waar worden nu welke erkende maatregelen via de klimaatmonitor onder de aandacht gebracht?

Toekomstige maatregelen voor nieuwe bedrijfstakken worden ook via de Klimaatmonitor ontsloten, om de aandacht voor en kennisoverdracht over energiebesparing breder te organiseren.

Klimaatmonitor

Lokaal klimaat- en energiebeleid monitoren gebeurt via de Klimaatmonitor van het Rijk. In deze monitor presenteert Rijkswaterstaat gegevens voor gemeenten, regio's en provincies. Het gaat om gegevens over CO2-uitstoot, het energiegebruik en lokale opwek en gebruik van hernieuwbare energie.

Door de Klimaatmonitor is het merendeel van de gegeven over het Nederlandse finale energiegebruik (92 tot 94%) van de Nationale Energie Verkenning (NEV) op basis van meterstanden uitgesplitst  naar gemeenten, wijken en buurten. Voor de Nederlandse Hernieuwbare Energie (zoals door CBS is gepubliceerd) geldt ook een soortgelijke uitsplitsing van de gegeven (88 tot 90 %). De gegevens zijn grotendeels afkomstig uit bestaande registraties van het Rijk of zijn bewerkingen daarvan.


Uw onderwerpen