Filter Energiebesparende Maatregelen en kennisbank compleet

Nog meer bedrijfstakken kunnen nu aan de slag met de erkende maatregelen voor energiebesparing. Alle erkende maatregelen voor energiebesparing zijn nu ontsloten in de kennisbank Energiebesparing & Winst en het filterinstrument energiebesparende maatregelen (FEM).

Toegevoegd zijn de bedrijfstakken van de 3e lichting die per 1 januari 2018 formeel in werking gaat treden. De eerste en de tweede lichting zijn eerder ontsloten in de genoemde hulpmiddelen.

Energie en geld besparen

Met de erkende maatregelen is het makkelijker om invulling te geven aan de verplichting tot energiebesparing. De erkende maatregelen voor energiebesparing zijn binnen 5 jaar terug te verdienen. Dus als de ondernemer nu start, begint het energie en geld besparen direct!

Het gaat om de energiebesparende erkende maatregelen uit bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Met het doorvoeren van de erkende maatregelen voor energiebesparing, voldoet het bedrijf in ieder geval aan de energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit).

Laat het ons weten

Kenniscentrum InfoMil werkt voortdurend aan optimalisering van onze hulpmiddelen. Als u verschillen ziet tussen de inhoud van deze hulpmiddelen en de bijlage 10, laat ons dat dan weten. U kunt dat doen via de helpdesk.

Via onze webpagina kunt u suggesties doen voor nieuwe technieken of het laten vervallen van technieken.


Uw onderwerpen