Kernteam EED

Het Kernteam EED roept medewerkers van Omgevingsdiensten in Friesland, Groningen, Brabant, Limburg en Drenthe op om toe te treden tot het Kernteam EED. Met deze deelname zijn alle regio´s vertegenwoordigd. De realisatie van het gelijke speelveld is dan krachtiger.

Wat doet het Kernteam EED?

In het kader van de regeling energie-efficiëntie (EED) zijn grote ondernemingen verplicht om iedere vier jaar voor al hun vestigingen audits uit te voeren op het gebied van energiebesparing en vervoermanagement.
Het gaat hierbij vaak om bedrijven en winkelketens met tientallen vestigingen.
De bevoegdheid voor de beoordeling van de concern-audits is verspreid over meerdere gemeenten en omgevingsdiensten. Daardoor ligt het risico van een ongelijk speelveld op de loer. Met daarbij een ongewenste lastendruk voor het bedrijfsleven en het bevoegd gezag. Om deze reden is het Kernteam EED opgericht. Het Kernteam adviseert bevoegde gezagen bij de beoordeling van de energie-audits.

Doorstart

Ondernemingen die een EED-energieaudit moeten opstellen kunnen sinds 1 september 2017 weer rekenen op de service van het Kernteam EED. De doorstart wordt mede mogelijk gemaakt door de toezegging van Economische Zaken om de kosten van de coördinerende taak voor hun rekening te nemen.  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied neemt die coördinerende taak op zich.

Aanmelden

Ondernemingen met meerdere vestigingen en een landelijke spreiding kunnen zich aanmelden via energie@odnzkg.nl


Uw onderwerpen