Hulpmiddelen voor EED beschikbaar

Is deze onderneming EED-plichtig? Hoe stel ik dat vast?

En als de onderneming EED-plichtig is, hoe ga ik dan als toezichthouder te werk. Welke verschillen zijn er eigenlijk tussen de EED en de erkende maatregelensystematiek van het Activiteitenbesluit?

Leven deze vragen ook bij u? Lees dan verder. InfoMil stelt namelijk handige hulpmiddelen beschikbaar die helpen bij toezicht op naleving van de EED door bedrijven.

Het gaat om een stappenplan en een werkinstructie.

Met behulp van het stappenplan kunt u bepalen of de onderneming auditplichtig is.

De werkinstructie helpt u bij het beoordelen van energie-audits en de bijbehorende verslagen. Het gaat daarbij om toezicht op naleving van de auditplicht.

Op deze EED-pagina van InfoMil is ook een uitleg te vinden over de verschillen tussen de EED en de erkende maatregelensystematiek uit het Activiteitenbesluit.


Uw onderwerpen