Derde netwerkbijeenkomst energiebesparing

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met Kenniscentrum InfoMil op 20 september 2018 in het Stadskasteel Oudaen in Utrecht een netwerkbijeenkomst energiebesparing.

De netwerkbijeenkomst is bedoeld voor medewerkers energie werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk.

Voor deze bijeenkomst staan er diverse actuele thema’s op het programma. Na afloop zijn deelnemers op de hoogte van de stand van zaken van de aangekondigde informatieplicht energiebesparing voor bedrijven. Verder aan bod komt de actualisatie van de erkende maatregelen en de handhaving. Als praktijkvoorbeelden de energiebesparing bij een maatschappelijk vastgoedbedrijf en de vergunningverlening en toezicht op restwarmte.

Aanmelden kan via energie@infomil.nl.

Meer informatie