Nieuwe reeks nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing

Na de vorming van het nieuwe kabinet (met herverdeling van energietaken) start in 2018 een nieuwe reeks nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing. De bijeenkomsten zijn voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

Net als de informatievoorziening rondom de wetswijzigingen Wet milieubeheer organiseert Kenniscentrum InfoMil (onderdeel van Rijkswaterstaat) deze bijeenkomsten. Ieder kwartaal is een netwerkbijeenkomst gepland voor vooral energiecoördinatoren en -toezichthouders die werken bij de overheid. Informatie over de netwerkbijeenkomsten vindt u op de internetsite Nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing.

We starten met een speciale nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing

Tijdens de (14e) Nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing zijn de geplande wijzigingsvoorstellen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gepresenteerd. Het gaat dan om de wijzigingen rond de Erkende maatregelen energiebesparing (EML) en de systematiek van de Wet milieubeheer.

De uitvoering van toezicht op de energiebesparingsverplichting vindt vooral door omgevingsdiensten, gemeenten en provincies plaats. Daarom wil het ministerie van EZK met deze partijen uitvoerig in gesprek gaan over de meest effectieve aanpassing. Het doel is om de uitvoerbaarheid (en handhaafbaarheid) op de korte termijn en lange termijn te verbeteren. Voor een succesvol gesprek wordt begin maart 2018 een bijeenkomst georganiseerd in het LEF future center van Rijkswaterstaat in Utrecht. De uitnodigingen voor deze bijeenkomst worden binnenkort door Rijkswaterstaat verspreid met meer achtergrondinformatie.