Succesvolle netwerkwerkbijeenkomst over de informatieplicht

Op 28 maart 2018 vond in het LEF future center Rijkswaterstaat een succesvolle nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing plaats. De aangekondigde informatieplicht energiebesparing voor bedrijven was het centrale thema van de ochtend. Verwacht wordt dat de informatieplicht op 1 juli 2019 in werking treedt. Om dit mogelijk te maken, werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nu aan de aanpassing van artikel 2.15 in het Activiteitenbesluit.

Ruim 70 deelnemers, betrokken bij het toezicht op de energiebesparingseis, troffen elkaar bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De aanwezigen hebben meegedacht over de verdere invulling van de informatieplicht. Wat heeft deze voor gevolgen voor de werkwijze bij toezicht op energiebesparing? Hoe kunnen we de transitie maken naar informatiegestuurde handhaving? Tijdens workshops is gediscussieerd over onder meer de randvoorwaarden aan het systeem en de organisatorische aspecten die een belangrijke rol spelen.

20180328_101454P328187520180328_101730P3281858

Stef Strik, projectleider binnen ministerie van EZK voor onder andere de informatieplicht, beantwoorde tijdens de plenaire afsluiting van de ochtend, vragen van de deelnemers. Hij kondigde aan dat EZK op korte termijn een stuurgroep gaat formeren. Vertegenwoordigers vanuit het bevoegd gezag krijgen het verzoek om hieraan deel te nemen. Door de deelnemers zijn veel aandachtspunten, wensen en behoeften benoemd tijdens deze netwerkbijeenkomst. Het resultaat dient als input bij de verdere invulling van de werkwijze rond en de opzet van de informatieplicht.