Veelgestelde vragen over Informatieplicht energiebesparing

Er zijn veelgestelde vragen beschikbaar over de informatieplicht energiebesparing. Om bedrijven en overheden meer duidelijkheid te geven, heeft InfoMil in samenwerking met RVO.nl en het ministerie van EZK een set met veelgestelde vragen opgesteld.

Bedrijven en overheidsinstellingen die veel energie verbruiken, hebben een plicht tot energiebesparing. Inrichtingen die onder de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (artikel 2.15) vallen, moeten hierover verplicht rapporteren aan hun bevoegd gezag. Dit heet 'de informatieplicht'. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 aan deze plicht zijn voldaan. Begin 2019 komt hiervoor een digitaal rapportagesysteem beschikbaar.