Verbeterde digitale hulpmiddelen energiebesparing zijn beschikbaar

Kenniscentrum InfoMil heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de "Filterinstrumenten erkende maatregelen voor energiebesparing" verbeterd. InfoMil heeft nieuwe mogelijkheden in deze instrumenten doorgevoerd. Het ministerie van EZK en InfoMil geven hiermee gehoor aan nieuwe gebruikerswensen van de overheid en het bedrijfsleven. Beide partijen vinden het ontzorgen van de uitvoeringspraktijk om energie te besparen erg belangrijk. Het doorvoeren van de verbeteropties is een van de initiatieven die hieraan moeten bijdragen. Meer informatie over de toegang tot deze verbeterde hulpmiddelen vindt u op de FEM toezicht site.

Welke nieuwe en verbeterde opties zijn nu onder andere beschikbaar?

  • Beoordelen van een inrichting: Voor één locatie kunt u meerdere gebouwen beoordelen op basis van de erkende maatregelen voor energiebesparing. Ieder gebouw is daarbij van een speciale naam te voorzien.
  • Beoordelen van technieken: Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud zijn zichtbaar bij de status "Voldoet deels". Ook is een toelichting nodig bij de status "Voldoet door een gelijkwaardig alternatief" en "Niet van toepassing".
  • Uitvoer van de resultaten: Een speciale actielijst met technieken is beschikbaar om uit te voeren. Deze actielijst (en de volledige rapportage) kunt u per e-mail versturen aan een contactpersoon.
  • Keuze van (beoordelings-)datums: Bij de status "Voldoet" of "Voldoet via gelijkwaardig alternatief" is nu alleen een beoordelingsdatum mogelijk op vandaag of in het verleden. Bij de status "Voldoet niet" of "Voldoet deels " is een mogelijke beoordelingsdatum vandaag of later (naar de toekomst).
  • Randvoorwaarden en uitgangspunten: In de filterinstrumenten krijgt u eerst de uitgangssituaties te zien en daarna de randvoorwaarden.
  • Export ingevoerde gegevens per organisatie: Een door InfoMil toegekende beheerder kan zelfstandig exports (xmls) opvragen vanuit de filterinstrumenten. Het gaat om een beheerder die de ingevoerde gegevens van collega's binnen dezelfde organisatie kan inzien.
  • Algemene gegevens van een locatie: In een nieuw veld kunt u het Kamer van Koophandel nummer invullen. Ook kunt u uitdrukkelijk aangeven dat u bevoegd bent om voor het gebouw gegevens in te vullen via de filterinstrumenten.