Wijziging energiebesparingseis in het Activiteitenbesluit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de wetswijziging rond de energiebesparingseis in consultatie gebracht. Het gaat specifiek om wijzigingsvoorstellen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Op de internetsite van de consultatie vindt u het wijzigingsvoorstel met de nodige toelichtingen.

Bedrijven, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en andere partijen in de energiebesparingssector kunnen tot 21 mei 2018 reageren.

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten nu al alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend.

In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit komt een verplichting om te melden hoe aan de energiebesparingseis is voldaan. Het bedrijfsleven moet vierjaarlijks het bevoegd gezag informeren over de genomen energiebesparende maatregelen via een digitaal systeem.

Ook wordt in dit artikel een grondslag gegeven voor algemene regels over de manier waarop een  terugverdientijd wordt berekend (met standaard parameters voor de berekening).

Meer informatie over het wijzigingsvoorstel van het ministerie van EZK leest u op de internetpagina van de consultatie.