2e webinar Informatieplicht energiebesparing online

Informatieplicht energiebesparing en het eLoket is de titel van het 2e webinar dat rond de informatieplicht energiebesparing is georganiseerd. Deze is georganiseerd door RVO op 19 maart 2019. Kenniscentrum InfoMil heeft ook een bijdrage geleverd aan deze webinar.

De informatieplicht energiebesparing treedt op 1 juli 2019 in werking. Op dat moment moeten bedrijven en organisaties gerapporteerd hebben in het eLoket. Zij rapporteren hierin hoever zij voldoen aan de energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 Activiteitenbesluit).

Tijdens het webinar wordt ingegaan op:

  • het doel van de informatieplicht energiebesparing
  • de doelgroep van de verplichting
  • wanneer u wel of niet voldoet aan de informatieplicht
  • het formulier in het eLoket waarin u rapporteert
  • hoe u zich kunt voorbereiden op het invullen van het formulier

Het webinar gemist, kijk deze dan online.

Meer informatie