3 miljoen euro beschikbaar voor handhaving informatieplicht energiebesparende maatregelen

Voor handhaving van de informatieplicht energiebesparende maatregelen is door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een bijdrage van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Per 1 juli 2019 treedt voor bedrijven de informatieplicht energiebesparende maatregelen in werking. Het gaat om de bedrijven die onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. De rapportageverplichting vloeit voort uit het gewijzigde artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Minister BZK stelt 3 miljoen euro beschikbaar

Het bevoegd gezag is door de bijdrage beter in staat informatiegestuurde handhavingsprogramma’s op te stellen. En kan prioriteit geven aan die bedrijven waar het meeste resultaat te behalen is. Voor deze uitvoeringstaak is door de minister van BZK een bijdrage van 3 miljoen Euro beschikbaar gesteld. De verdeling van dit geld via het gemeentefonds is in december 2018 bekend gemaakt (pdf, 18 kB). De uitvoeringsjaren voor besteding van het geld zijn 2019 en 2020. Het geld kan aan de voorbereiding van en het toezicht zelf besteed worden.