Energiebesparing bij utiliteitsbouw en huur

Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het naleven van de wetgeving voor energiebesparing. dit speelt vooral bij verzamelgebouwen (utiliteitsbouw). Er is een wens voor duidelijke afspraken hierover bij bevoegd gezag, bedrijven en instellingen.

Verschillende partijen hebben samen afgesproken wie het bevoegd gezag kan aanspreken als het gaat om energiebesparing. Dit is namelijk niet in wetgeving vastgelegd. In de memo: Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw (pdf, 138 kB) leest u welke afspraken er zijn gemaakt.

De memo is opgesteld door de koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en in afstemming met het Kernteam EED

In deze memo vindt u ook een tabel met verschillende gebruikssituaties. Bijvoorbeeld bij één gebouw en één gebruiker en één gebouw en meer gebruikers. De tabel geeft aan wie de eerst verantwoordelijke is.

Het gaat om wat het meest gebruikelijke is. In de praktijk kan het anders zijn. In dat geval kan de drijver zich richten tot het bevoegd gezag.