Filterinstrument EML actueel, verbeterd en klaar voor gebruik

De erkende maatregelen voor energiebesparing (EML) zijn met het verbeterde filterinstrument EML ontsloten. Het gaat om de EML’s in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Deze zijn per 1 april 2019 in werking getreden.

Naast een inhoudelijke wijziging zijn ook de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Nieuwe gebruikersoptie: Een nieuwe optie is toegevoegd bij de stap 'Checklist beoordelen energiebesparende technieken'. Aanvullende energiebesparende maatregelen (andere dan de aangewezen EML) kan een gebruiker zelf toevoegen. Het beoordelen van deze maatregelen gaat op dezelfde manier als de EML’s. Zie ook dit nieuwsbericht met eerder doorgevoerde verbeteropties in het FEM.
  • Nieuwe structuur en opzet: Ook zijn verwerkt (1) een uniforme opzet van de activiteiten per bedrijfstak, (2) de nieuwe codering van de EML's per bedrijfstak en (3) specifiekere activiteiten voor het groeperen van de EML’s.

Kenniscentrum InfoMil werkt toe naar een volgende verbeterslag in 2019. Alle (toekomstige) gebruikers kunnen nieuwe gebruikerswensen met behulp van dit verbeterformulier doorgeven.