Heeft u foto's van energiebesparende technieken?

Beschikt u over afbeeldingen van erkende maatregelen voor energiebesparing, dan ontvangt InfoMil deze graag. Voor het aanleveren van fotomateriaal kunt u het formulier: Foto's van energiebesparende technieken gebruiken.

Voor de kennisoverdracht is InfoMil op zoek naar beeldmateriaal van erkende maatregelen voor energiebesparing. Per energiebesparende techniek zoekt InfoMil foto's om deze vervolgens in de kennisbank Energiebesparing en Winst te ontsluiten. Met deze verrijking van de kennisbank verwacht infoMil de kennis over energiebesparing nog beter te kunnen overdragen.

Foto's aanleveren

Voor het aanleveren van de foto's kunt het formulier: Foto's van energiebesparende technieken gebruiken. Als door de omvang van het aantal beschikbare foto's het formulier ongeschikt is, kunt u contact zoeken met het energiebesparingsteam van InfoMil (energie@infomil.nl). Dan worden specifieke afspraken gemaakt voor het aanleveren van het gewenste materiaal.

Impressie

Een impressie waar naartoe wordt gewerkt, vindt u in de volgende voorbeelden: