Kennisbank Energiebesparing en Winst is actueel en klaar voor gebruik

Voor alle 19 bedrijfstakken is de vernieuwde informatie in kennisbank Energiebesparing en Winst gepubliceerd. Basis hiervoor is de op 1 april 2019 in werking getreden (geactualiseerde versie van) bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Kenniscentrum InfoMil voert continu verbeteringen. Suggesties voor optimalisatie zijn welkom en kunt u aan ons doorgeven .

De veranderingen op hoofdlijnen

Naast de inhoudelijk wijzigingen per erkende maatregel voor energiebesparing, bevat de kennisbank Energiebesparing en Winst nu ook:

  • de uniforme opzet van de activiteiten per bedrijfstak
  • de nieuwe codering van de EML's per bedrijfstak
  • meer specifiekere activiteiten voor het groeperen  van de EML's