Wijziging in methodiek bepalen terugverdientijden

Er is een wijziging in de Activiteitenregeling waarmee de manier van  terugverdientijden bepalen, is vastgelegd voor energiebesparende maatregelen. De wijzigingsregeling (pdf, 835 kB) is op 9 juli 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. De nieuwe Activiteitenregeling treedt per 1 augustus 2019 in werking.

Uitleg formule

De wijziging is in artikel 2.16 van de Activiteitenregeling. Ook is er in de Activiteitenregeling een nieuwe bijlage 10a met de formule opgenomen.

De formule luidt als volgt:  TVT = ( I + F ) / B

  • TVT = terugverdientijd in jaren
  • I =  (meer-)investering in euro's
  • F = kosten financiering van de (meer-)investering in euro's
  • B = jaarlijkse kostenbesparing in euro's

Meer zekerheid

Met de wijziging van de Activiteitenregeling, ontstaat meer zekerheid over de berekeningswijze van terugverdientijden van energiebesparende maatregelen. Individuele bedrijven of instellingen kunnen zo op een uniforme manier gebruik maken van de methode en toepasselijke parameters. Meerdere parameters zijn nodig voor een goede berekening van de terugverdientijd, zoals:

  • de (meer)investering (I), zie ook het overzicht 'standaard uurtarieven bedrijfsleven (pdf, 87 kB)
  • de jaarlijkse kostenbesparing (B)
  • de jaarlijkse besparing op de energiekosten in euro’s (Ben)
  • het saldo van overige jaarlijks terugkerende baten en kosten in euro’s (Bov)
  • de kosten voor de financiering van de (meer)investering in euro’s (F)

Toelichting beschikbaar

Een toelichting is op 1 augustus 2019 beschikbaar in de Handreiking erkende maatregelen voor energiebesparing.