Ontwikkelingen ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

De afgelopen tijd ontving Rijkswaterstaat meerdere vragen over de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Ook hebben meer gemeenten en omgevingsdiensten toegang geregeld tot het eLoket informatieplicht. Door al deze ontwikkelingen heeft Rijkswaterstaat de standaard documenten verbeterd. Ook zijn de (voorlopige) financiële reserveringen geactualiseerd.

Via dit nieuwsbericht informeren wij alle geïnteresseerden en belanghebbenden over de laatste ontwikkelingen over:

TenderNed "Inkoop Energie Expertise"

Let op: Als (mogelijke) opdrachtnemer heeft u nog 5 dagen. Na deze tijd sluit de inschrijving voor extra menskracht voor energiebesparing (op 3 december 2019 om 11:30 uur). Rijkswaterstaat ontving enkele tientallen vragen na de opening van de inschrijving. De vragen en antwoorden over de inschrijving kunt u teruglezen op de aankondigingspagina van TenderNed. Belangrijke punten zijn onder andere:

  • De inschrijver moet duidelijk laten weten voor welke extra dienstverlening hij/zij zich inschrijft (alle of een deel van de diensten uit het keuzemenu ).
  • Een plan van aanpak (zie "formulieren plannen van aanpak zijn geactualiseerd" in dit bericht) kent een maximale uitvoeringstermijn van 3 maanden. Dit betekent ook dat Rijkswaterstaat al het uitgevoerde werk, volgens het plan van aanpak, na afloop betaalt.

Voorlopige financiële reserveringen

Een geactualiseerd overzicht met de financiële reserveringen staat op de website. Dit voorlopige en bijgewerkte overzicht heeft als peildatum 22 november 2019. Partijen die na deze datum toch nog toegang hebben geregeld tot eLoket missen nog. Op 4 december 2019 stelt Rijkswaterstaat de definitieve reserveringen vast. Op de pagina Werking staan de geactualiseerde overzichten.

Gemeenten en omgevingsdiensten tegenover toegang eLoket

Begin november 2019 stuurde Rijkswaterstaat 46 colleges van B&W een brief met informatie over deelname aan de ondersteuningsregeling. In de brief staat informatie over het regelen van toegang tot eLoket. Ook bevat de brief informatie over de ondersteuningsregeling "Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht" (voorbeeldbrief aan colleges en B&W gemeenten (pdf, 150 kB)). Toegang tot eLoket is een eis om de ondersteuningsregeling "Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht" te kunnen gebruiken. Nu zijn nog 27 gemeenten die nog geen toegang hebben geregeld bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (overzicht met de gemeenten zonder toegang tot eLoket (xlsx, 16 kB), peildatum 22 november 2019).

Formulieren plannen van aanpak zijn geactualiseerd

De afgelopen tijd ontving Rijkswaterstaat vragen over het gebruik van de gestandaardiseerde formats, zoals de plannen van aanpak. Geactualiseerde versies staan op de pagina Down- en uploads. Vanaf 9 december 2019 kunnen bevoegd gezag en omgevingsdienst het plan van aanpak inleveren tot en met 17 januari 2020. Het opsturen van het plan van aanpak gaat via het inleverformulier. Let wel, een afnemer of aanvrager van de extra diensten (bevoegd gezag of omgevingsdienst) moet voor iedere opdrachtnemer een apart plan van aanpak bij Rijkswaterstaat inleveren. Rijkswaterstaat moet per opdrachtnemer een nadere overeenkomst (NOK) afsluiten die door het plan van aanpak wordt gespecificeerd.

Nieuwe standaarden documenten Versterkte uitvoering

Op de pagina Down- en uploads staan de geactualiseerde versies van de raamovereenkomst (ROK), de nadere overeenkomst (NOK) en de prestatieverklaring (PV).

U kunt altijd de pagina Versterking uitvoering energiebesparings- en informatieplicht bekijken voor de laatste informatie over de ontwikkelingen.


Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Op de pagina “Versterking uitvoering energiebesparings- en informatieplicht” vindt u de laatste informatie over de ontwikkelingen.