Rijkswaterstaat start inschrijving specialisten energiebesparing voor de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht

Rijkswaterstaat biedt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ondersteuningsregeling aan. Met deze regeling kunnen gemeenten en omgevingsdiensten versterking en ondersteuning aanvragen bij het laten uitvoeren van de energiebesparings- en informatieplicht. De extra menskracht, maximaal 120 bedrijven met specialisten energiebesparing, helpt bedrijven bij het voldoen aan deze plichten.

Waar kunnen externe specialisten zich inschrijven?

De inkoopprocedure verloopt helemaal digitaal via TenderNed. Na gratis registratie op TenderNed krijgen specialisten energiebesparing toegang tot de informatie over deze inkoopprocedure. Het gaat om deze inkooppagina van TenderNed. Rijkswaterstaat beoordeelt de inschrijvers aan de geschreven minimumvoorwaarden voor toetreding. Let wel, om in TenderNed een inschrijving te doen, is een E-herkenning nodig met minimaal niveau 2 autorisatie. Houdt bij het aanvragen van de E-herkenning rekening met meerdere werkdagen verwerkingstijd. Zie de informatie over E-herkenning op TenderNed.

Wanneer kunnen externe specialisten zich inschrijven?

Rijkswaterstaat publiceert per 23 oktober 2019 de uitnodiging tot inschrijving op TenderNed. Vanaf dat moment staat de opdracht open voor inschrijving. De uitnodiging is tot en met 3 december 2019 (tot 11:30 uur) geopend. Rijkswaterstaat zoekt experts op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Rijkswaterstaat beoordeelt inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. Als er 120 geschikte specialisten energiebesparing zijn sluit de inschrijvingsprocedure. Zij doen dit op basis van de geschiktheidseisen en selectiecriteria die op Tenderned staan. De specialisten die hieraan voldoen, krijgen een raamovereenkomst (ROK) van Rijkswaterstaat. Daarmee beschikken de specialisten energiebesparing over de "Basiserkenning InfoMil" (BeInfo).

Wat is de rol van Rijkswaterstaat?

Tijdens de inkoopprocedure treedt Rijkswaterstaat op als opdrachtgever. Rijkswaterstaat sluit de raamovereenkomsten af met de (potentiële) opdrachtnemers ten gunste van de extra dienstverlening. Voor de uitvoering van de opdracht ontwikkelde Rijkswaterstaat een model. Meer informatie over deze opdracht en procedure is ook te lezen op de pagina Versterkte uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht.


Uitnodiging inschrijving TenderNed

open deur

Op deze inkooppagina vindt u de uitnodiging voor de inschrijving "Energie Expertise - additionele middelen voor versterking en ondersteuning van de uitvoering informatie- en energiebesparingsplicht".

Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

handen op elkaar

Op deze pagina vindt u alle informatie over de ondersteuningsregeling "Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht".