Voorlopige financiële reserveringen energiebesparing gemeenten en omgevingsdiensten bekend

De (voorlopige) financiële reserveringen zijn voor iedere gemeente en omgevingsdienst bekend. De financiële reserveringen zijn nodig om de gewenste extra energiebesparing te halen. Het gaat om de dienstverlening voor versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht die Rijkswaterstaat aanbiedt.

De (voorlopige) reserveringen zijn na te lezen op de pagina Werking. Met de bekendmaking van deze (voorlopige) reserveringen kunnen de conceptplannen van aanpak meer vorm krijgen. Het gaat om de aanvragen die gemeenten en omgevingsdiensten bij Rijkswaterstaat moeten inleveren.

Hoe zijn de (voorlopige) reserveringen bepaald?

De basis voor de (voorlopige) reserveringen zijn het aantal energieaansluitingen (middelgrote en grote energiegebruikers) voor iedere gemeentelijke regio. Met dit aantal aansluitingen is € 4,7 miljoen verdeeld over de gemeenten en omgevingsdiensten. Let op: het gaat om gemeenten en omgevingsdiensten die voldoen aan de gestelde deelname eisen. Rijkswaterstaat toetste op 8 oktober 2019 welke organisaties hieraan voldoen.

Op 4 december 2019 stelt Rijkswaterstaat de definitieve reserveringen per gemeente en omgevingsdienst vast. Tot en met 3 december 2019 (11:30 uur) kunnen gemeenten toch nog voldoen aan gestelde eisen. Gemeenten die voorlopig niet voldoen krijgen nog een brief van Rijkswaterstaat.

Oproep aan gemeenten en omgevingsdiensten om te communiceren richting marktpartijen

Naast de financiële reserveringen zijn ook marktpartijen nodig voor extra mankracht. Op 23 oktober 2019 publiceerde Rijkswaterstaat de uitnodiging op TenderNed. Rijkswaterstaat roept gemeenten en omgevingsdiensten op om hun contacten in de markt hierover te informeren. Om de versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht te ondersteunen zoekt Rijkswaterstaat (externe) specialisten energiebesparing.

Meer informatie over de ondersteuningsregeling vindt u op de pagina Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht.