Webinar Informatieplicht gemist? Bekijk hem online

Eind 2018 organiseerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met Kenniscentrum InfoMil een succesvol webinar over de Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer. 300 belangstellenden afkomstig uit bedrijfsleven, overheid en advieswereld namen deel.

Krijgt u ook te maken met de Informatieplicht in 2019?

Inhoud webinar

Stef Strik (ministerie Economische Zaken en Klimaat) en Patrick Dijk (Kenniscentrum InfoMil) behandelen in één uur de volgende onderwerpen:

  • Het doel van de informatieplicht
  • Op welke bedrijven en organisaties is de plicht van toepassing
  • Werking van de informatieplicht
  • Wanneer voldoet een bedrijf aan de verplichting
  • Energiebesparingsverplichting
  • Samenhang energiebesparingsverplichting en de informatieplicht

Zie ook: