Webinar Toezicht op energiebesparing

Op 2 juli 2020 organiseert InfoMil het webinar Toezicht op energiebesparing.

Tijdens het webinar wordt aandacht besteed aan de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht en de stand van zaken rond de uitvoering van de Informatieplicht. Verder zullen we bekijken wat de huidige coronacrisis voor gevolgen heeft  voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op energiebesparing.

Marjan Minnesma (Urgenda) en Martin Kloet (VNO-NCW-MKB Nederland) zullen vanuit hun perspectief hun visie geven op toezicht op energiebesparing.

Het webinar richt zich primair op medewerkers energie werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk.

Meer informatie en aanmelden.