2e Webinar Toezicht op energiebesparing

Op 26 november 2020 organiseert InfoMil voor de 2e keer dit jaar een webinar Toezicht op energiebesparing. De volgende onderwerpen komen tijdens dit webinar aan de orde:

  • informatieplicht energiebesparing – stand van zaken
  • versterkte Uitvoering Energiebesparings- en informatieplicht Regeling (VUE)
  • convenanten (afloop en vernieuwing)
  • evaluatie 1e ronde informatieplicht (incl. Erkende maatregellijsten energiebesparing (EML)
  • informatie- en energiebesparingsplicht onder de Omgevingswet en de actualisatie van de EML’s
  • aanpak actualisatie EML - routekaart en tijdspad

Het webinar is primair voor medewerkers energie werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk.

Meer informatie en aanmelden webinar Toezicht op energiebesparing