Aanvraagformulieren 2e intensiveringsronde Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht beschikbaar

De aanvraagformulieren voor de 2e intensiveringsronde Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht zijn nu beschikbaar. Alle rechthebbende omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten (hierna afnemers)  kunnen tot uiterlijk  25 september 2020 de aanvraagformulieren indienen bij Rijkswaterstaat.

In de aanvraagformulieren zijn voor de afnemers de maximale financiële reserveringen opgenomen. De maximale reservering is per (rechthebbende) gemeente vastgesteld. De afnemer vraagt met behulp van het formulier de diensten voor versterking aan.

Nieuw keuzemenu

Voor de 2e ronde is een nieuw keuzemenu op de pagina Keuzemenu gepubliceerd. Op deze pagina vindt u meer achtergrondinformatie. Hetzelfde geldt ook voor de keuze van een deskundig bedrijf die in de pool van Rijkswaterstaat zit. Op de pagina Versterking zijn de beschikbare deskundigen voor de 2e ronde weergegeven.

Hoe kan ik afwijken van een ingediende aanvraag?

Een ingediende aanvraag geeft een voorspelling van de diensten (in een bepaalde omvang) voor de afnemer. Allerlei redenen kunnen ervoor zorgen dat de omvang per dienst of typen diensten moet wijzigen om de uitvoering effectiever te maken. Dit is in principe toegestaan. De maximale financiële reserveringen per gemeente blijven leidend.

Meer informatie over de wijziging staat op de pagina Werking en op de pagina Down- en uploads.

Hoe omvangrijk is de versterking voor de 2e intensiveringsronde?

Het totale bedrag voor alle gepubliceerde aanvraagformulieren is € 4.936.887 (incl. btw). Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelt een bedrag van € 4.865.000 (incl. btw) voor de 2e ronde beschikbaar. Vanuit de 1e intensiveringsronde is voor € 71.887 (incl. btw) geen diensten aangevraagd. Dit bedrag is nu dus ook ingezet voor de 2e intensiveringsronde. Zie ook het nieuwsbericht 'Start aanvraagproces versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht op 1 september 2020'.

Hoe wordt de voortgang en stand van zaken gemonitord?

Rijkswaterstaat zet ook voor de 2e intensiveringsronde haar nieuwe monitoringsysteem voor de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht in. Dit systeem biedt een vereenvoudigd dashboard met sturingsdata aan en een uitgebreide databank. Het monitoringsysteem volgt de 1e en de 2e intensiveringsronde. Zo is per 1 september 2020 bekend dat 22% van de aangevraagde diensten in de 1e ronde in uitvoering is gebracht. Dit percentage is ten opzichte van het aangevraagde bedrag van € 4.628.113 (incl. btw). Meer informatie kunt u raadplegen in het dashboard en de databank van het monitoringsysteem.

Contact met Rijkswaterstaat

Uw vragen of opmerkingen  stelt u aan de helpdesk InfoMil. Door deze route ontstaat een effectieve behandeling en afhandeling van uw vraag.