Energiebesparing in versnelling door versterking in 2020 en 2021

De 2e intensiveringsronde van de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) krijgt vorm. Het aanvraagproces startte op 1 september 2020 en alle aanvragen zijn door Rijkswaterstaat ontvangen. Er zijn diensten voor toezicht op energiebesparing met een totale waarde van EUR 4.922.914 (inclusief btw) aangevraagd.

In 2021 leiden deze diensten tot concrete resultaten rond energiebesparing bij bedrijven en instellingen in Nederland.

Monitoringssysteem energiebesparings- en informatieplicht

In het monitoringsysteem van Rijkswaterstaat is per omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst transparant gemaakt om welke diensten het gaat. Ook op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau kunt u alle informatie opvragen.

In het dashboard raadpleegt u op een eenvoudige manier de informatie per gebied. Dit geldt voor ingediende aanvragen (wat is aangevraagd). Maar ook om gegevens over de voortgang en uitvoering van diensten. De voortgang van de 1e intensiveringsronde VUE was al op deze manier te volgen. Voor de 2e intensiveringsronde VUE is dit nu ook voor de ingediende aanvragen zichtbaar.

Ervaring en signalen vanuit de praktijk

Rijkswaterstaat leert van de ervaringen tijdens de 1e intensiveringsronde VUE. Begin 2020 is de eerste ronde gestart en die wordt nu uitgevoerd. Door de coronamaatregelen vanaf maart 2020 is de uitvoering wel vertraagd. Maar er zijn al resultaten geboekt.

Het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat zijn akkoord met het later dan gepland uitvoeren van werkzaamheden. Voorwaarde is dat deze werkzaamheden uiterlijk 2 juli 2021 zijn uitgevoerd.

Op 29 oktober 2020 praatte Rijkswaterstaat alle afnemers (decentrale overheden) bij en zijn ervaringen en signalen gedeeld. De afnemers brachten nuttige en interessante zaken in zoals:

  • de behoefte aan een methodiek voor inzicht in de regionale energiebesparingseffecten van de VUE
  • de behoefte aan betrouwbare data rondom energiegebruiken bij individuele bedrijven en instellingen
  • afnemers ervaren zelf veel inspanning bij het ondersteunen van de VUE

Ook heeft Rijkswaterstaat alle opdrachtnemers (adviseurs in de pool aan deskundigen) benaderd. Bij deze groep personen haalde Rijkswaterstaat ervaringen en nuttige signalen op zoals:

  • Het open house-model voor de verstrekking van VUE-opdrachten bevalt de opdrachtnemers. Het is een goed werkbaar model.
  • De opdrachtnemers organiseren graag samen met de omgevingsdienst of gemeenten een kick-off.  Dit gebeurt aan het begin van een opdracht. Hierin bespreken ze met de bedrijven de werkzaamheden, werkmethoden en maken ze overige afspraken.
  • De opdrachtnemers vinden de erkende maatregelen niet altijd helder. Het E-loket en de CEM-FEM-tool zijn niet (integraal) gelijk opgebouwd. Hierdoor voeren ondernemers rapportages regelmatig onbewust foutief in. Dit is geen onwil maar gebrek aan kennis.

Rijkswaterstaat werkt de input van decentrale overheden en de marktpartijen nu uit tot een verbeterplan. Het gaat dan om verbeteringen van de communicatie, digitale hulpmiddelen en benodigde kennis bij de doelgroepen.