Herstel enkele gebreken erkende maatregelen voor energiebesparing

In bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn enkele wijzigingen in erkende maatregelen energiebesparing aangebracht. Het gaat hierbij om technisch herstel van onvolkomenheden. De wijzigingen zijn op 10 april 2020 in werking getreden.

In lijn met de wijzigingen in bijlage 10 AR zijn de volgende webpagina's en hulpmiddelen aangepast:

In onderstaande tabel zijn de herstelde onvolkomenheden kort toegelicht.

Tabel 1: Beknopte toelichting aanpassingen in bijlage 10 Activiteitenregeling milieubeheer
Bedrijfstak Herstelpunt

Kantoren

Bij maatregel FG8 was de technische randvoorwaarde weggevallen. Bij de vergelijkbare maatregel op de lijst Commerciële datacenters staat deze randvoorwaarde wel en is met de wijziging overgenomen.

Onderwijsinstellingen

Maatregel GC2 is alleen van toepassing bij een gebalanceerd ventilatiesysteem. Dit is met deze wijziging verduidelijkt.

Commerciële datacenters

Bij de maatregel FD3 is toegevoegd dat de maatregel voor blindplaten alleen zinvol is als er sprake is van gescheiden koude en warme gangen.

Agrarische sector

Bij maatregel FD1 is verduidelijkt dat de voorkoeler zich niet in de melktank, maar in de melkleiding bevindt.

Detailhandel

Enkele technische verbeteringen zijn doorgevoerd in maatregel FB18.

Bedrijfshallen

Enkele technische verbeteringen zijn doorgevoerd in maatregel FE4. Ook is de abusievelijk verdwenen economische randvoorwaarde bij FE4 toegevoegd, zoals die bij vergelijkbare maatregelen staat.

Levensmiddelen

Enkele technische verbeteringen zijn doorgevoerd in maatregel FB1 en PB2. Het moment waarop een bedrijf maatregel PB2 moet nemen is eveneens aangepast.

Omdat het gaat om technisch herstel van onvolkomenheden in de activiteitenregeling is afgeweken van het beleid van vaste verandermomenten.


Wijziging bijlage 10

Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 april 2020, nr. WJZ/ 20048479, tot wijziging van bijlage 10 bij de Activiteitenregeling milieubeheer.