Informatieplicht energiebesparing Bal in consultatie

Woensdag 22 april 2020 is de invoeging van de Informatieplicht in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in consultatie gegaan. Er kan tot 20 mei 2020 gereageerd worden op de voorgestelde regeling.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is per 2 mei 2019 aangepast. Deze wijzigingen, waarmee de informatieplicht energiebesparing geïntroduceerd werd, waren indertijd niet opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Omgevingswetsystematiek

Met deze technische omzetting van de bestaande bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bedoelde informatieplicht alsnog in het Bal en dus in de Omgevingswetsystematiek opgenomen.