Monitoren van toezicht en handhaving energiebesparing

Rijkswaterstaat ontwikkelt een online monitoringinstrument voor de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. De landingspagina van de VUE-monitor komt er zo uit te zien:

Homepage dashboard VUE- 06-03-2020

VUE-monitor

De VUE-monitor geeft voor iedere gemeente en omgevingsdienst weer welke extra diensten (in het kader van de Versterkte uitvoering) zijn aangevraagd voor 2020. Ook bewaakt Rijkswaterstaat de voortgang van de uitvoering, zoals de uitvoerders periodiek rapporteren, in dit monitoringinstrument.

Naast de gegevens over de uitvoering door het bevoegd gezag ontsluit de VUE-monitor ook de informatie uit de Informatieplicht per gemeente en omgevingsdienst. De (geanonimiseerde) gegevens van alle aangemelde bedrijven en de door hen al dan niet uitgevoerde maatregelen zijn beschikbaar voor analyse en sturing.

De VUE-monitor bevat:

  • een dashboard voor snel en globaal inzicht
  • een uitgebreide database voor gedetailleerde analyse

Met de VUE-monitor hoopt Rijkswaterstaat de uitvoering te ondersteunen.

Het instrument is één van de hulpmiddelen uit de brief van minister Wiebes  aan de gemeenten. De VUE-monitor zal in maart 2020 worden gepubliceerd.

Voorbeelden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de grafische weergaven van data in het instrument:

  • aantal gemelde inrichtingen per bedrijfstak
  • aantal inrichtingen met prioriteit om toezicht bij te houden
  • aantal getroffen erkende maatregelen bij kantoren
  • geplande controle-werkzaamheden bij complexe inrichtingen.

Rapportages per bedrijfstak - 06-03-2020R1-codes per bedrijfstak - 06-03-2020

Kantoren maatregelen niet uitgevoerd - 06-03-2020

Complexe controles NL - 06-03-2020