Oproep informatiegestuurd toezicht en handhaving energiebesparing

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) doet een oproep aan alle gemeenten voor informatiegestuurd toezicht en handhaving energiebesparing.

De brief (pdf, 34 kB) bevat per gemeente een overzicht van de rapportages informatieplicht energiebesparing ten opzichte van de landelijke gemiddelden.

4,7 miljoen beschikbaar gesteld

De gemeenten kunnen bij toezicht op energiebesparing de informatie uit de rapportages gebruiken. Om de gemeenten verder te ondersteunen bij hun taken is eerder in totaal € 4,7 miljoen beschikbaar door het ministerie van EZK gesteld. Het gaat om financiële reserveringen voor het inkopen van diensten voor toezicht en handhaving op energiebesparing. Dit zijn bijvoorbeeld het beoordelen van rapportages en het uitvoeren van bedrijfsbezoeken.

Hulpmiddelen en ondersteuning

Voor het uitvoeren van toezicht op energiebesparing biedt Kenniscentrum InfoMil meerdere vormen van ondersteuning. De volgende hulpmiddelen zijn bruikbaar bij toezicht op energiebesparing:

  1. Beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht voor het beoordelen van ingediende rapportages uit eLoket informatieplicht. U vraagt een gebruikersaccount aan via energie@infomil.nl. Geef in de e-mail uw naam (voor- en achternaam), het e-mailadres en naam van uw organisatie door.
  2. Filterinstrument Erkende Maatregelen (FEM) voor het beoordelen van de energiebesparingsplicht: stap voor stap de erkende maatregelen toetsen op een bedrijfslocatie met informatie over individuele maatregelen
  3. Praktijk- en communicatietraining (met e-learning) voor toezichtshouders
  4. Monitoringsinstrument Versterkte Uitvoering Energiebesparing