Start aanvraagproces versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht op 1 september 2020

Rijkswaterstaat start op 1 september 2020 in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het aanvraagproces voor de 2e  ondersteuningsregeling van de versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. De minister van EZK stelt hiervoor € 4.865.000 (incl. btw) aan extra middelen beschikbaar.

De werkelijke beschikbare reservering voor deze ronde is hoger, omdat de financiële reserveringen voor de 1e intensiveringsronde niet geheel zijn aangevraagd. Meerdere gemeenten hebben toen geen aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat om hun financiële reservering te verzilveren. In overleg met het ministerie van EZK vloeit dit restant terug naar alle uitvoerende partijen in Nederland. Dit restant komt bovenop de extra middelen die de minister van EZK beschikbaar heeft gesteld.

Welke financiële reservering is voor de 2e intensiveringsronde over Nederland verdeeld?

Voor de 2e intensiveringsronde is een totale financiële reservering van € 4.936.887 (incl. btw) beschikbaar. Het totaal bestaat uit de extra middelen van €  4.865.000 (incl. btw) plus  het restantbedrag van € 71.887 (incl. btw). Op basis hiervan zijn voor alle (rechthebbende) gemeenten de financiële reserveringen bepaald waarvoor de OD, de RUD (of in sommige gevallen de gemeente) de gewenste versterking aanvraagt.

Hoe verloopt voor de 2e intensiveringsronde het aanvragen van de versterking door de OD, RUD of de gemeente?

Op 1 september 2020 publiceert Rijkswaterstaat de standaard aanvraagformulieren met financiële reserveringen per gemeente. Vanaf dan beschikken de Omgevingsdiensten, de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) of de gemeente over een formulier waarmee een aanvraag voor versterking kan worden aangevraagd. Rijkswaterstaat probeert iedere aanvraag binnen 10 werkdagen na ontvangst te beoordelen.

Net als bij de 1e intensiveringsronde gebruikt u voor de aanvraag het keuzemenu Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Op de menukaart staan voor de 2e ronde 16 typen diensten (pdf, 434 kB). Voor de versterking heeft Rijkswaterstaat een pool met (externe) specialisten waaruit u kunt kiezen.

Hoe verloopt de uitvoering van de 1e intensiveringsronde van de versterking uitvoering energiebesparings- en informatieplicht?

Rijkswaterstaat monitort iedere 6 weken de voortgang van de 1e intensiveringsronde in haar monitoringsysteem Versterkte uitvoering energiebesparings-en informatieplicht. Door de OD's, RUD's en gemeenten is voor een totaalbedrag van € 4.628.113 (incl. btw) aan diensten ter versterking aangevraagd. De voortgang in de eerste twee kwartalen van 2020 is 33% van dit totaal, waarbij ook duidelijk is welke diensten echt zijn uitgevoerd. De vertraging in de uitvoering is vooral veroorzaakt door de coronacrisis. Toch ziet Rijkswaterstaat dat meerdere organisaties ook in die periode hun werk hebben kunnen voortzetten.

Op de website Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht vindt u meer informatie over de werking, het keuzemenu, de versterking en de down- en uploads.


Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Energiebesparings- en informatieplicht