Training Communiceren met Effect

Bij voldoende belangstelling organiseert Kenniscentrum InfoMil dit najaar voor de 4e keer de training Communiceren met effect voor toezichthouders energiebesparing.

Toezicht op energiebesparing wordt vaak als wezenlijk anders ervaren door toezichthouders dan toezicht op andere milieuthema's. Dat maakt het op een goede manier communiceren met de ondernemer soms lastig. Daarnaast is de trend om naar meer 'stimulerend toezicht' toe te gaan. Dit vraagt andere communicatievaardigheden van de toezichthouder. Deze communicatietraining helpt toezichthouders deze rol op te pakken.

Afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers zal de training op locatie of online gegeven worden.

  • Data training op locatie (2 dagen): 5 november en 3 december 2020
  • Data training online (3 x 5 uur): 2 november, 16 november en 3 december 2020

Aanmelden kan tot 1 oktober 2020.

Heeft u belangstelling voor de training maar kunt u niet deelnemen op genoemde data laat het ons dan ook weten.