Veel te delen tijdens Netwerkbijeenkomst Toezicht op energiebesparing

Op dinsdag 26 oktober 2021 namen circa 150 deelnemers deel aan de eerste hybride Nationale netwerkbijeenkomst Toezicht op energiebesparing. De helft van de deelnemers was naar Utrecht gekomen. De andere helft nam online via Zoom deel.

Er was een goed gevuld en gevarieerd programma samengesteld. De deelnemers werden door het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK), Rijkswaterstaat (RWS (Rijkswaterstaat)) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bijgepraat over onder meer de stand van zaken rond beleid, de ontwikkeling van regelgeving en de voortgang van de uitvoering. De middag werd afgesloten met een inkijkje in de manier waarop datacenters (kunnen) verduurzamen.

De bijeenkomst kunt u hier terugkijken.

Overzicht programmaonderdelen en de tijden waarop u deze kunt vinden in de opname:

00:16             Welkom en mededelingen / doel Netwerkbijeenkomsten / Staatsecretaris Energie en Klimaat (EZK)

3:13               Stand van zaken convenanten diensten en industrie (EZK)

7:10               Beste en achterblijvende gemeenten (EZK)

10:30             Subsidie Verduurzaming MKB (SVM) (EZK)

15:40            EZK Evenement:  Partners in energie-uitdagingen 2022 (EZK)

19:05             Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht ( VUE) (EZK/RWS)

33:00             Miljoenennota/SPUK (EZK)

45:14             Energiebesparing in de  Omgevingswet (RWS/EZK)

58:49             Actualisatie EML en 2e ronde informatieplicht (RVO)

1:13:00         Europese ontwikkelingen (EZK)

1:30:50         Duurzame datacenters (ODNZKG/Certios)

2:21:30         Microsoft datacenters – duurzaamheid en innovatie (Microsoft)

De presentaties

Bij presentatie OD Noordzeekanaalgebied: