Kamerbrief Informatie- en energiebesparingsplicht ministerie Economische Zaken en Klimaat

Op 6 september 2021 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Tweede Kamer via een kamerbrief geïnformeerd over de stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving.

Naast een toelichting op de stand van zaken wordt ook een aantal aankondigingen gedaan. Onder andere:

  • Aanvullende middelen (9,5 miljoen euro) voor toezicht en handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht voor de periode 2021-2023. Deze gelden zullen via een 3e ronde Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE3) beschikbaar worden gesteld.
  • Gelijk trekken van de datum van indiening rapportage in het kader van de informatieplicht 2023 voor auditplichtige- en niet auditplichtige bedrijven en instellingen. Voornemen is om de ronde eind 2023 te laten starten.
  • Actualisatie van de Erkende maatregellijsten (EML). De opzet van de lijsten wordt gewijzigd om aan te sluiten op de systematiek van de Omgevingswet. Nieuwe energiebesparende technieken kunnen nog tot 30 september 2021 voorgesteld worden aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO bekijkt of deze nieuwe technieken toegevoegd kunnen worden aan de nieuwe lijsten.
  • Niet complexe vergunningplichtige bedrijven komen vanaf 1 januari 2023 onder de werking van de algemene regel voor energiebesparingsplicht. Er wordt nog gewerkt aan eventueel op te nemen overgangsrecht. Bedrijven die veel energie gebruiken zullen vierjaarlijks een energiebesparingsonderzoek moeten indienen.

Kamerbrief Stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving (EZK-6 september 2021). (docx, 93 kB)

Bijlagen bij de brief