Keuzemenu 3e ronde VUE

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) uitgebreid. Begin 2022 start het aanvraagproces van de 3e intensiveringsronde (VUE3).

Gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten kunnen opnieuw ondersteuning aanvragen. Het gaat om extra menskracht bij de uitvoering van hun taken rond toezicht en handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht. Voor deze 3e ronde VUE stelt EZK bijna € 9,5 miljoen (met BTW) aan extra middelen beschikbaar. Rijkswaterstaat zal eind 2021 de verdeelsleutel van de gelden over de verschillende gemeenten bekendmaken. De verdeelsleutel is ongeveer gelijk aan die van VUE2.

VUE3 loopt tot 31 december 2023.

Regeling 3e ronde

Scope en werkwijze zijn in de 3e ronde VUE hetzelfde als de 2e ronde VUE.

Het keuzemenu VUE3 (pdf, 77 kB) is op een paar punten aangepast. Dit is gedaan op basis van reacties van afnemers (omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten) op de concepttekst van het keuzemenu. Doel is de dienstverlening in het keuzemenu zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk van toezicht en handhaving.

Verschillen met het keuzemenu voor VUE2 zijn:

  • Er is onderscheid tussen administratief toezicht (B) op informatieplicht of energiebesparingsplicht.
  • In de tekst is opgenomen dat het vastleggen van het verslag van een controle onderdeel vormt van de werkzaamheden.
  • Bij het toezicht op eenvoudige (G) en complexe bedrijven (H) is het opstellen van een waarschuwingsbrief in het overzicht opgenomen.
  • De tarieven zijn verhoogd, ook door inflatie.

Werkzaamheden door andere omgevingsdienst

Rijkswaterstaat heeft een juridische analyse gemaakt of het mogelijk is dat ook omgevingsdiensten een bepaalde dienst (zoals learning on the job) aanbieden binnen het gebruikte open house-model van de VUE. Onder dit model stelt Rijkswaterstaat een dienst beschikbaar aan alle opdrachtnemers, via de menukaart.

Bij deze wijziging zou Rijkswaterstaat een nieuwe tender moeten uitschrijven. Bij de inschrijving moeten omgevingsdiensten en alle bestaande marktpartijen opnieuw voldoen aan de eisen voor een opdrachtnemer. Deze extra administratieve lasten wegen niet op tegen het voordeel.

Het ministerie van EZK komt met een aparte regeling om de omgevingsdiensten financieel te ondersteunen bij de uitvoering van de energiebesparingsplicht.

Verdeelsleutel beschikbare gelden

Eind 2021 publiceert EZK via Rijkswaterstaat de verdeling van de beschikbare gelden per gemeente.  Op basis van recente CBS-cijfers is dan voor alle gemeenten een financiële reservering berekend op basis van het aantal energieaansluitingen per gemeente. Men kan maximaal tot het bedrag van deze reservering dienstverlening aanvragen.

Openstelling regeling

Begin 2022 stelt het ministerie de regeling open en start het aanvraagproces. U kunt dan een aanvraag voor de nieuwe periode indienen. Ook de aanvraagformulieren 3e ronde VUE-regeling zijn begin 2022 beschikbaar.

Meer informatie