Kijk on-demand het Webinar Toezicht op Energiebesparing

Op 20 mei werd voor de 3e keer een webinar Toezicht op energiebesparing georganiseerd. Heeft u deze gemist of wilt u het webinar (deels) nog eens terugkijken? Dat kan via kijken on-demand.

De volgende onderwerpen stonden op het programma:

  • Energiebesparingspotentieel, naar aanleiding van het TNO-rapport ‘Verwachte effecten van de energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer’. (pdf, 864 kB)
  • Stand van zaken rond de Informatieplicht energiebesparing en de uitvoering van Versterkte uitvoering energiebesparings en informatieplicht (VUE 1 en VUE2). Met behulp van de monitor Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht wordt duidelijk gemaakt hoever de uitvoering gevorderd, zowel landelijk als regionaal.
  • Een derde ronde VUE.
  • Actualisatie Erkende maatregelijsten (EML). Voorstellen voor nieuwe technieken kunt u aanleveren bij  RVO via een formulier. (xlsx, 133 kB)
  • Verbreding energiebesparingsplicht. Komt er een energiebesparingsplicht voor ETS-bedrijven? Niet-complexe vergunningplichtige bedrijven komen onder de algemene regels en daarmee onder de energiebesparings- en informatieplicht. Eigen hernieuwde opwek wordt mogelijk in de toekomst verplicht als deze binnen een terugverdientijd van 5 jaar valt. Duurzaam beheer en onderhoud (DBO) wordt beter geborgd.
  • Afronding MJA3 en MEE en de ontwikkeling van nieuwe convenanten Industrie en Dienstensector.

Terugkijken en presentaties