Netwerkbijeenkomst energiebesparing 26 oktober 2021

Op 26 oktober 2021 kunnen medewerkers energie werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk elkaar weer ontmoeten tijdens een Nationale Netwerkbijeenkomst Energiebesparing in Utrecht.

Het programma in het kort

  • Stand van zaken Convenanten Diensten en Industrie
  • Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)
    Stand van zaken VUE ronde 1 en 2, ontwikkeling derde ronde VUE
  • Energiebesparing in de omgevingswet
    Overzicht van de aankomende veranderen, verbreding energiebesparingsplicht, actualisatie EML en 2e ronde informatieplicht
  • Verduurzaming datacenters

De netwerkbijeenkomst is ook online te volgen.

Meer informatie en aanmelden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert de bijeenkomst samen met Rijkswaterstaat/Kenniscentrum InfoMil.