Nieuwe data Training Communiceren met Effect

De training Communiceren met Effect voor toezichthouders energiebesparing wordt dit voorjaar opnieuw tweemaal georganiseerd.

Toezichthouders ervaren toezicht op energiebesparing vaak als wezenlijk anders dan toezicht op andere milieu thema's. Dat maakt een goede manier van communiceren met de ondernemer soms lastig. Daarnaast is de trend om naar meer 'stimulerend toezicht' toe te gaan. Dit vraagt andere communicatievaardigheden van de toezichthouder. Deze communicatietraining helpt toezichthouders deze rol te pakken.

Training online

In verband met de RIVM-richtlijnen zal de training online gegeven worden.

  • Training 1: 15 maart, 23 maart en 8 april 2021
    Aanmelden kan tot 4 maart 2021
  • Training 2: 18 mei, 27 mei en 7 juni 2021
    Aanmelden kan tot 4 mei 2021

Deelnemers enthousiast

Deelnemers die deze training eind vorig jaar online gevolgd hebben waren enthousiast.

“De training bevat een goeie balans tussen theorie en oefenen”

“Steeds meer vindt online plaats, en ik heb gemerkt dat ik op een aangepaste manier mijn skills ook via online momenten in kan zetten”

“Door het geleerde toe te passen kan een toezichtbezoek efficiënter worden uitgevoerd”

Meer informatie